Cuplikan Sejarah Singkat Kehidupan Rasulullah (part 2)

Dari Awal Kenabian hingga Hijrah ke Madinah

Awal Kenabian

Turunnya Wahyu (surat al-Alaq 1-5)

Kedatangan malaikat Jibril dengan membawa wahyu, Nabi Muhammad begitu takut sampai minta diselimuti oleh khadijah. Setelah berhasil menenangi suaminya, Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal (seorang yang beragama hanif) dan Waraqa menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan sebuah pengangkatan Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. tak lama kemudian Waraqah wafat. Setelah turunnya wahyu pertama, wahyu sempat vakum selama 6  bulan.

1-3 tahun Kenabian

Dakwah Secara Sembunyi-sembunyi

Rasul dakwah secara terselubung agar kaum Quraisy yang sangat fanatik akan praktik paganismenya tidak kaget menerima Islam. Dalam dakwahnya, Nabi hanya menawari Islam dengan orang-orang terdekatnya. Yang petama kali masuk Islam ialah, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurahman ibn auf, dan Saad  bin Abi Waqash. Akhirrnya pada fase ini Nabi memiliki pengikut sebanyak 40 orang laki-laki dan seorang perempuan.

4-7 tahun Kenabian

Dakwah Secara Terang-Terangan

Setelah mendapatkan wahyu yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terbuka, ia mulai berdakwah kepada khalayak ramai. Melihat dakwah Nabi yang ingin menghapus paganisme, agama nenek moyang yang mereka anut dari dulu, mulai saat ini kafir Quraisy mulai membenci Nabi. Kebencian mereka dilampiasi dengan banyaknya serangan berupa cercaan maupun fisik kepada Nabi Muhammad.

Setelah melihat kegigihan Nabi Muhammad, politik negosiasi dari pihak kafir Quraisy mulai dilaksanakan. Melalui Utbah ibn Muith sebagai delegasi kepada Nabi, mereka menawarkan  harta, wanita, kekuasaan, tabib kepada Nabi, namun itu semua ditolak langsung olem Rasulullah. Kalimat yang terkenal yang Nabi ucapkan kala itu, “Walaupun matahari berada di tangan kananku dan bulan berada di tangan kiriku….”

7-10 tahun Kenabian

Embargo Ekonomi kepada Nabi dan Pengikutnya

Tidak hanya orang Islam namun orang musyrik dari kalangan Bani muthalib dan bani Hasyim-kecuali Abu Lahab)-juga ikut diboikot karena melindungi Nabi dari serangan kaum Quraisy lainnya. Saat di embargo, dipisahkan dari segala akses perdangan dan ekonomi, kehidupan sangat sulit dan perih, bahkan Rasul dan pengikutnya sempat memakan dedaunan demi mengenyangkan perut.

Setelah tiga tahun berlalu Allah mengirimkan rayap untuk memakan gulungan perjanjian tersebut. Tidak semua orang Quraisy setuju dengan tidakan semena-mena ini, setelah lima pembesa Quraisy menarik diri dari embargo tersebut karena dirasakan perlakuan ini sudah melewati batas, akhirnya Rasul dan yang lainnya pun dibebaskan.

10 tahun Kenabian

Hijrah Pertama ke Ethiopia

Melihat keganasan kafir Quraisy yang semakin menjdi-jadi, Nabi Muhammad memerintahkan pengikutnya untuk berhijrah ke Ethiopia (Abbisinia). Sebanyak 80 sahabat hijrah ke ethiopia demi menyelamatkan aqidah

Melihat hijrahnya umat Muslim, kafir Quraisy mengutus Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabiah untuk menghasut Raja Negus agar memulangkan kaum Muslimin namun usul itu ditolak. Setelah mengajak berbincang dengan kaum Muslim yang diwakili oleh Ja’far bin Abi Thalib maka raja negus makin melindungi kaum Muslim dan akhir nya beliau masuk ke dalam Islam. Di Ethiopia, Ja’far bin Abi Thalib berhasil mengajak tiga puluh orang Ethipia masuk ke dalam Islam. Akhirnya delegasi sebanyak tiga puluh orang tersebut ke Makkah untuk menghadap dan menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad.

Ummul Huzn (Tahun Kesedihan)

Diktakan tahun kesedihan, dikarenakan wafatnya sang itri tercinta Khadijah dan 35 hari kemudian disusul oleh wafatnya Abi Thalib. Mereka berdua adalah pelindung dan pembangkit semangat Nabi dalam memperjuangkan Islam-walaupun Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum berislam- jadi sangat wajar jika Nabi begitu terpukul dikarenakan mereka wafat.

Melihat keadaan terpuruk yang dialami Nabi Muhammad, orang-orang musyrik Quraisy makin berani untuk memusuhi Nabi karena pelindung dan tameng beliau sudah tak ada.

Berdakwah ke Thaif

Di sini Nabi ditemani oleh anak angkatnya, Zaid bin harisah. Namun, ajakan Nabi Muhammad agar masuk ke dalam Islam ditolak mentah-mentah, bahkan mendapatkan makian dan lemparan batu dari penduduk thaif sampai Rasulullah dan Zaid terluka.

11 tahun Kenabian (18 bulan sebelum Hijrah)

Peristiwa Isra dan Mi’raj

Perjalanan di awali dari Makkah samapi Baitul Maqdis, lalu Nabi di masjid ini melakukan shalat dua rakaat. Setelah itu diteruskan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha

Dalam peristiwa Mi’raj, Rasulullah mendapat hadiah berupa penetapan shalat lima waktu (sebelum ini diberlakukan, Nabi biasa melaksanakan shalat 2 waktu pada pagi dan sore hari sebanyak 2 rakaat)

setelah melaksanakan Isra Mi’raj maka Nabi melaporkan apa yang dialaminya itu namun quraisy malah mencacinya karena tak percaya lantas Allah memberikan gambaran Baitul Maqdis agar Nabi dapat menceritakan detail bangunan tersebut. Karena keimanannya yang begitu tinggi, Abu Bakar sangat mempercayai ucapan Nabi bahwa ia telah melakukan perjalan panjang dalam waktu yang sangat singkat, maka sejak itu beliau mendapati julukan as-Shiddiq.

Pengenalan Islam kepada Kabilah-kabilah Arab

Ketika musim haji tiba, sudah menjadi tradisi kabilah-kabilah yang berada di semenanjung Arab untuk melakukan ibadah haji, ibadah yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun untuk mengunjungi Ka’bah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk menawarkan kepada para pendatang tentang agama Islam.

Ini pula awal mula kaum Anshar (panggilan kepada orang Madinah) masuk Islam. ketika Nabi mengenalkan syariat Islam kepada kaum Khazraj dan ternyata mereka menyambut baik ajaran Nabi dan dengan senang hati memeluk Islam. Setelah diadakan Bait al-Aqabah pertama kepada kaum Anshar, saat tahun itu juga Islam telah tersebar beritanya seantero Madinah. Baiat Aqabah pertama, sebanyak 12 orang berbaiat kepada Rasulullah, layaknya baiat terhadap wanita.

12 tahun Kenabian

Baiat Aqabah Kedua

Islam benar-benar disambut baik oleh penduduk Yastrib (Madinah). Ketika musim haji thun ini, kaum Anshar secara sembunyi-sembunyi sebanyak 73 lak-laki dan 2 perempuan menemui dan berbaiat kepada Rasulullah.

13 tahun Kenabian

Diizinkannya Para Sahabat untuk Berhijrah

Semua sahabat hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar yang secara terang-terangan. Sahabat yang berhijrah menumpang dengan kaum Anshar untuk sementara.

Hijrahnya Rasulullah

Ditemani Abu Bakar dalam berhijrah dan Uraiqit sebagai pemandunya. Abdullah, anak Abu Bakar ditugasi sebagai mata-mata yang menginformasikan tentang kegiatan dan pergerakan para kafir Quraisy. Asma sebagai pengantar makanan dan Amir bin Fahirah sebagai pengantar susu untuk diminum. Ali ditugasi untuk menggantikan Rasulullah di ranjangnya.

Perjalanan hijrah yang begitu menegangkan, jauhnya jarak dari Makkah ke Madinah ditambah dengan pengejaran dari pihak Quraisy. Ketegangan mencapai klimaksnya ketika Nabi dan Abu Bakar berada dalam gua Tsur. Jarak antara mereka dengan pihak pengejar sudah semakin dekat, namun Allah memberikan pertolongan kepada mereka dengan ditutupinya mulut gua dengan sarang laba-laba dan burung merpati.

Dalam perjalanannya ke Madinah, Rasul melewati Quba. Di sana beliau disambut dengan begitu hangat oleh masyarakat Quba. Di sini Nabi Muhammad sempat tinggal beberapa hari di kediaman Kultsum ibn Hdam ra. Di sini pula beliau mendirikan Masjid Quba.

Singkat cerita rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah, bukan main hangatnya sambutan masyarakat Madinah kala itu. Penduduk Madinah saling berebut agar Rasul tinggal di rumah mereka. Akhirnya untuk sementara Rasul singgah dan tinggal di kediaman Abu Ayub al-Anshari ra. Dari sini dimulailah perjuangan Nabi Muhammad di Madinah.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s